Expert: Mikael Nyström | Price: Free | Language: Swedish |
​Windows 10 och Windows Server LTCS och SAC

En inspelning från Dustin Expo 2018 med Mikael Nyström, expert på TrueSec.

Windows 10 och Windows Server LTCS och SAC – Hur ska en verksamhet förhålla sig till det?

I samband med att Windows 10 lanserades, förklarade Microsoft att Windows 10 är en tjänst. Nu gäller det inte enbart Windows 10, Windows Server och System Center, Azure, Office, nästan hela Microsoft växlar till den modellen och det påverkar alla, mer eller mindre. Gamla processer och rutiner fungerar inte alls, kompetens ändras, förhållnings sätt ändras, ja, nästan alla som jobbar med IT behöver förstå för att anpassa sig till dom förändringar som redan är här.

I detta klipp kommer Mikael Nyström att förklara och demonstrera de förändringar som behövs i din organisation för att det ska fungera. Du kommer få lära dig att prioritera vad som måste göras, i vilken ordning det ska göras och framför allt förstå vad du inte längre ska lägga din tid på. Förändringens tid är här och det är dags att lära sig hur operativsystem och tjänster från Microsoft kommer att se ut de närmaste 10-15 åren. Mikael kommer att visa funktioner och förändringar kring Windows 10, Windows Server och System Center och hur du kan på smarta sätt hantera en framtida miljö.

Fördjupa dig än mer inom Deployment och ConfigMgr CB!

Mikale är en mycket uppskattad instruktör på LabCenter. För att vidareutvecklas krävs det ibland att man själv testar hands-on. 

Tags: Mikael Nyström | Windows | Windows Client | Windows Server | Azure | Dustin Expo | Infrastructure | System Center

Twkupg3qq0yo0jkrjkkq mikael nystrom expert labcenterplay

Mikael Nyström

Expert System Center Cloud & Datacenter Management

Mikael "Deployment Bunny" Nyström is an industry-leading expert in Microsoft infrastructure and a multiple-award-winning Microsoft MVP since 2005 working at TrueSec.

Mike’s expertise and current ares of focus include Microsoft infrastructure, System management, Operation management, Datacenter, Azure, Azure Pack and Azure Stack, Virtualization and OS deployment.

He is passionate about sharing his extensive experience and supreme knowledge from the field, verified to work in a real environments.

Blog: www.labcenternews.se/mikael-nystroem

Connect to Mikael on Twitter @mikael_nystrom.

All programs