Expert: Mikael Nyström & Markus Lassfolk | Price: Free | Language: Swedish |
Transition to the cloud

En videoinspelning av kvällsseminariet Second Wednesday på LabCenter med Mikael och Markus.

Transition to the cloud

Efter flera år av att hjälpa kunder med övergången till molnet har vi stött på några vanliga misstag kunder gör. Det finns så många sätt att göra övergången, men endast ett fåtal sätt är säkra, tillförlitliga och meningsfulla.

I dessa två klipp delar Mikael Nyström och Markus Lassfolk sin erfarenhet med dig om hur man övergår till molnet på ett bevisat, fungerande och säkert sätt.

Du kommer att lära dig att förbereda din lokala infrastruktur för en hybridmiljö, förbereda Azure-nätverk, använda Azure Monitor, Azure Site Recovery, Azure Backup, skydda användarkonton, adminkonton och data, flytta lokal lösning till tjänster i molnet , Azure IaaS, PaaS-tjänster och mer...

Är du redo för nästa steg?

Att testa på egen hand är ofta nyckeln till kunskap. Mikael är en mycket uppskattad instruktör på LabCenter. Se vilka hands-on-labbar han håller hos LabCenter!

Tags: Mikael Nyström | Markus Lassfolk | Cloud | Transition | Microsoft | Windows

Jecpwdlgqwcoycavkcix self 20service 20in 20the 20next 20generation 20datacenter 740x740

Mikael Nyström & Markus Lassfolk

All programs