Expert: Mats Hultman & Magnus Sjöberg | Price: Free | Language: Swedish |
Strategier för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard - GDPR

Inspelning under AddLevels event "GDPR Summit 2017". GDPR ur perspektiven informationssäkerhet och juridik, med fokus på konkreta tips och analyser

Strategier för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard

Hur skall företag gå tillväga för att möta kraven på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard?

Magnus och Mats förklarar hur man bör möta kraven.

Du får svar på frågor som:
- Vad är defensiv kodutveckling?
- Hur kravställer man mot utvecklare och mjukvaruleverantörer?
- Hur byggs system för att klara kryptering, pseudonymisering och anonymisering?

Lär dig ännu mer!

När du kikat igenom allt material, kan det vara dags att ta nästa steg för att lära sig ännu mer. Alla talare på eventet bloggar om sina nyfunna erfarenheter på LabCenter News och håller även praktiska hands-on-labbar på LabCenter. Kolla in utbudet här!

Tags: GDPR | Mats Hultgren | Security | Event | Magnus Sjöberg

Mdiz6od4tjswtu5cru1g gdpr2017 06 440x645

Mats Hultman & Magnus Sjöberg

All programs