Expert: Mårten Thomasson & Mats Hultgren | Price: Free | Language: Swedish |
Implementation av GDPRs säkerhetskrav i praktiken

Inspelning under AddLevels event "GDPR Summit 2017". GDPR ur perspektiven informationssäkerhet och juridik, med fokus på konkreta tips och analyser

Implementation av GDPRs säkerhetskrav i praktiken

I denna video går vi igenom hur man bör anpassa sina riskmodeller samt hur man bör använda konsekvensbedömningar för att möta lagens krav på att fortlöpande kunna säkerställa:

- konfidentialitet
- integritet
- tillgänglighet
- motståndskraft
 
hos behandlingssystemen.

Lär dig ännu mer!

När du kikat igenom allt material, kan det vara dags att ta nästa steg för att lära sig ännu mer. Alla talare på eventet bloggar om sina nyfunna erfarenheter på LabCenter News och håller även praktiska hands-on-labbar på LabCenter. Kolla in utbudet här!

Tags: GDPR | Mårten Thomasson | Mats Hultgren | Security | Event

S1qsjevr4awhm80bbns5 2

Mårten Thomasson & Mats Hultgren

All programs