Expert: Speakers at GDPR Summit 2017 | Price: Free | Language: English/Swedish |
GDPR Summit 2017 - video collection

Inspelning av presentationerna under Addlevels event GDPR Summit 2017. Alla sessioner är på svenska, förutom Session 3 som är på engelska.

GDPR ur perspektiven informationssäkerhet och juridik, med fokus på konkreta tips och analyser för att man ska bli redo till maj 2018. Talarna från Addlevel, advokatbyrån Synch, Microsoft och Säkerhetskotoret gav deltagarna de verktyg som behövs för att lyckas med sin GDPR-anpassning när det kommer till organisation, processer, säkerhet, system och kunddialoger.


Session 01

År 2016 översteg omsättningen för handel med personuppgifter, omsättningen för olja.  Frågan vi ställer oss är hur morgondagen kan komma att se ut när det gäller vår personliga integritet? Och hur kommer det påverka våra företag och inte minst, våra kunder?

Talare: Mårten Thomasson & Mats Hultgren


Session 02

General Data Protection Regulation (GDPR) uppfattas av många som väldigt överväldigande. För att ge dig rätt förutsättningar för dagen, ger vi dig en överblick av den nya lagen.

Vi belyser frågor som:
Varifrån kommer lagen ifrån?
Vem är den till för?
Vem berörs och på vilket sätt?

Mats och Mårten har granskat den nya lagen GDPR under lupp och presenterar de viktigaste punkterna för dig. För att du lättare ska kunna överblicka och förstå vilka rättigheter och nya krav som ställs på dig och din organisation.

Talare: Mårten Thomasson & Mats Hultgren


Session 04

Vi har alla kunnat läsa i pressen och på sociala medier om de stränga böterna med 4% för allvarliga brott mot GDPR, men de 2% som kan utdelas för rena administrativa fel har det inte talats lika mycket om.

Mats och Mårten går igenom de områden som lagen förutsätter skall finnas på plats för att man skall kunna efterleva den.

Talare: Mårten Thomasson & Mats Hultgren


Session 05

Under denna session går vi igenom hur man bör anpassa sina riskmodeller samt hur man bör använda konsekvensbedömningar för att möta lagens krav på att fortlöpande kunna säkerställa:

- konfidentialitet
- integritet
- tillgänglighet
- motståndskraft
 
hos behandlingssystemen.

Talare: Mårten Thomasson & Mats Hultgren


Session 06

Hur skall företag gå tillväga för att möta kraven på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard?

Magnus och Mats förklarar hur man bör möta kraven.

Du får svar på frågor som:
- Vad är defensiv kodutveckling?
- Hur kravställer man mot utvecklare och mjukvaruleverantörer?
- Hur byggs system för att klara kryptering, pseudonymisering och anonymisering?

Talare: Magnus Sjöberg & Mats Hultgren


Session 3, 7 och 8 är ej upplagda pga rättighetsmässiga skäl.

Om du har frågor, kontakta info@labcenter.se

Lär dig mer eller ta nästa steg?

Håll dig uppdaterat med färska nyheter inom GDPR på, läs Mats artiklar eller Mårtens artiklar på LabCenterNews. Och vill du ta nästa steg rekommenderas den heldagsworkshop de håller på LabCenter om EUs dataskyddsförordning

Tags: Magnus Sjöberg | Mats Hultgren | Mårten Thomasson | Paulina Rehbinder | Sara Wikström | Vencel Hodâk | GDPR | AddLevel | Synch

Mtgrodnvrjad9fdwzkkl gdprsummit2017 tack

Speakers at GDPR Summit 2017

Paulina Rehbinder
Magnus Sjöberg
Mårten Thomasson
Mats Hultgren
Sara Wikström
Vencel Hodâk

All programs