Expert: Hasain Alshakarti & Fredrik Jonsson | Price: Free | Language: Swedish |
Färre lösenord, Högre säkerhet - är det möjligt ?

En videoinspelning av kvällsseminariet Second Wednesday på LabCenter med Hasain Alshakarti och Fredrik "DXter" Jonsson som talare.

Lösenordsfri autentisering - det förflutna och framtiden

En genomgång av det förflutna, nuvarande och framtid för lösenordsminskande autentisering. Nyckelbaserad autentisering, Enkel inloggning, Samma inloggning, Kerberos, X509, Federation, Biometrics och relaterade implementeringar diskuteras för att förstå användningsfall och typiska implementeringar av nämnda metoder. Vi kommer till slut att titta på den möjliga framtiden för en lösenordslös tillgång till system och tjänster lokalt och i molnet. 

Som vanligt när Hasain och DXter kör är PowerPoint utbytt mot PowerShell och förskrivna tal är utbytta mot erfarenheter från fält och realistiska demos.

Är du redo för nästa steg?

Att testa på egen hand är ofta nyckeln till kunskap. Hasain och DXter är en mycket uppskattade instruktörer på LabCenter. Se vilka hands-on-labbar de håller inom PKI, ADFS mm här!

Tags: Windows | Hasain Alshakarti | Fredrik Jonsson | Cyber Security | Security | PKI | Password

I56oxui9t6uls8zd2bq8 building 20strong 20device 20identity 20with 20tpms 20and 20pki 460x645

Hasain Alshakarti & Fredrik Jonsson

All programs