Expert: Björn Brolin | Price: Free | Language: Swedish |
Detektera cyberhot, innan du hackas!

En videoinspelning av kvällsseminariet Second Wednesday på LabCenter med Björn Brolin.

Detektera cyberhot!

Lyssna när incidentgurun Björn Brolin berättar hur ni ska larmsätta era miljöer för att upptäcka de verkliga IT-hoten och intrångsförsöken.

Cyber-hot är som mjölk, de kokar över när man vänder ryggen till. Är ni snabba nog?

Istället för att bara släcka IT-säkerhetsbränderna behöver ni ändra fokus till att både i tid upptäcka samt motverka dem. Hur får ni visibilitet i er IT-miljö när det kommer till IT-säkerhet och cyberhot? Björn ger er tipsen utan att ge er facit.

Ni får även en inblick i hur TrueSecs egenutvecklade tjänst "WebInspect" hjälper flera av deras kunder att regelbundet granska och upptäcka säkerhetsbrister i webbapplikationer för att på ännu ett sätt arbeta mer proaktivt med er säkerhet.

    Är du redo för nästa steg?

    Att testa på egen hand är ofta nyckeln till kunskap. Björn är en mycket uppskattad instruktör på LabCenter. Se vilka hands-on-labbar han håller hos LabCenter!

    Tags: Björn Brolin | Inspect | Detect | Security | Cyber Security | Windows

    Björn Brolin

    All programs