Expert: Speakers at Cyber Security Summit 2015 | Price: Free | Language: Swedish |
Cyber Security Summit 2015 - video collection

De fem inspelade presentationerna från det tekniska säkerhetseventet TrueSec Cyber Security Summit 2015 i Stockholm.

Under en teknisk heldag demonstrerade de sju av de främsta IT-säkerhetsexperterna hur kriminaliteten snabbt flyttar ut på Internet i takt med att våra tillgångar digitaliseras.


Session 1 - Avancerade dataintrång 2015

Experter: Fabio Viggiani & Marcus Murray

Under denna session kommer Marcus Murray och Fabio Viggiani dema live hur dagens angripare bryter sig in i system utan att upptäckas av traditionella skyddsmekanismer som antivirus och brandväggar.
Du kommer få insikt i de senaste verktygen för att stjäla systemhemligheter, samt injicera skadlig kod i it-miljöer, ta över och kontrollera allt ifrån interna system till molntjänster. Exfiltrera data genom till synes ofarliga kanaler i högsäkerhetsnät. Du kommer att insyn i de senaste attackverktygen och metoderna som används av hackers idag.
Denna session är väldigt viktig för dig som vill förstå hotet och kunna vidta åtgärder som fungerar på riktigt.
Delar av sessionen är på engelska då Fabio talar på engelska och Marcus talar på svenska. 


Session 2 - Attacker mot mobila enheter

Experter: Emil Kvarnhammar

Emil Kvarnhammar visar att hotbilden mot interna system och känslig information förändrats genom en ökad användning av mobila enheter.

Du kommer att få se demos och exempel där både iOS och Android angrips, i syfte att stjäla inloggningsuppgifter och annan känslig data.

Plattformarna har starka säkerhetsmekanismer, men du kommer att få se hur angripare kan kringgå flera av dessa.


Session 3 - SecOps – strategier för att bygga motståndskraftigt IT-säkerhetsskydd

Experter: Mårten Thomasson , Mats Hultgren

Statistiken visar att i 60 % av fallen klarar brottslingar att etablera sig i målmiljöer på minuter och att det tar 260 dagar att sedan upptäcka angreppet. Samtidigt kommer nya lagar med viteskrav på upp till 2 % av koncernens omsättning vid läckage av persondata och ersättningsmöjligheter till privatpersoner för sveda och värk.

Följ med Addlevels säkerhetsteam på en session om hur Ert företag på smarta sätt snabbt kan skapa sig en helt annan motståndskraft med hjälp av holistisk säkerhet.
 
Sessionen går igenom hur ni strategiskt skall möta dagens avancerade hotbild, och hur man får fingret på tråden genom kontinuerlig efterlevnadskontroll. Ni kommer att få insyn i vilka kontroller som ger riktig effekt i att hindra angrepp och minimera skadeverkningar och hur tjänstefiering med IT-automatisering ger synergieffekter med IT-säkerheten. 


Session 4 - Hur du tekniskt upptäcker och hanterar hackerangrepp

Experter: Hasain Alshakarti, Tobias Karlsson

Vad krävs det för att hantera skarpa situationer med angrepp? Hur reder vi ut vad som inträffat och storlek på skadan? Kan vi ta reda på vilka bovarna är?
 
Vi förklarar begreppen och visar genom demonstrationer hämtade från riktiga fall de verktygen och metoderna som används för att hantera det inträffade.


Session 5 - How I detect, deflect and respond to you trying to hack my servers in a day.

Experter: Hasain Alshakarti, Mårten Thomasson

Att ligga steget före bovarna och täppa till alla luckor i systemet är inte den enklaste uppgiften för en systemadministratör.

Vi demar och förklarar de skyddsåtgärder och funktioner i Windows som kan hjälpa administratörerna att skapa ett mer hållbart och motståndskraftigt system mot angrepp och missbruk.

Vi går igenom tekniker som DeviceGuard, Just In Time och Just Enough Admin, Virtual Smart Cards och Microsoft Passport, Virtual Secure Mode, MS Threat Analytics för analys och larm kring identity theft samt larmhantering av brandväggsförändringar och upptäckt av okända enheter med Elk-stacken.


Have you watched all videos? Develop you skills further on

Some people have to practice new knowledge hand-on, to learn for real. Check out the practical IT security trainings that the speakers offers at LabCenter.

Tags: Security | Hasain Alshakarti | Marcus Murray | Cyberattacks | Hacking | Cyber Security Summit | Fabio Viggiani | Cyber Security | TrueSec | Ransomware | Cloud | Mats Hultgren | Mårten Thomasson | Tobias Karlsson

8cp2k6fury603n31fyha cybersecuritysummit2015 speakers

Speakers at Cyber Security Summit 2015

All programs